Матурски испит

Матурски испит - 2022. године

У четвртак, 19. маја 2022. године, одржан је матурски испит из Математике. Испиту су приступили сви пријављени кандидати (51) и све је протекло у најбољем реду. Редовна настава за ученике првог, другог и трећег разреда одржана је у другој смјени. 

WhatsApp

У суботу, 14. маја 2022. године, одржан је матурски испит из Енглеског језика. Испиту су приступили сви пријављени кандидати (62) и све је протекло у најбољем реду. 

WhatsApp

У суботу, 9. априла 2022. године, одржан је матурски испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности. Испиту је приступило свих 85 матураната и све је протекло у најбољем реду. 

WhatsApp

Субота, 9. април 2022. године – испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности/Албанског језика и књижевности

Субота, 14. мај 2022. године – испит из Страног језика

Четвртак, 19. мај 2022. године – испит из Математике; Анализа са алгебром

Сриједа, 8. јун 2022. године – испит из Предмета од значаја/Стручна теорија

Сви испити почињу у 11 часова!

Издавање диплома о матурском и стручном испиту обавиће се најкасније до 20. јуна 2022. године.

За ученике којима ДМК одобри накнадни рок термини су:

Уторак, 14. јун 2022. године – испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности/Албанског језика и књижевности

Сриједа, 15. јун 2022. године – испит из Страног језика

Четвртак, 16. јун 2022. године – испит из Математике; Анализа са алгебром

Петак, 17. јун 2022. године – испит из Предмета од значаја/Стручна теорија

Срећно!

WhatsApp

Матурски испит - 2021. године

Матурски испит из енглеског језика одржан је 08.05.2021. године.
Испит је полагало 77 ученика, од тога 2 ванредна.

WhatsApp

Матурски испит из Црногорског – српског – босанског – хрватског језика и књижевности одржан је 24.04.2021. године. Матурски испит је одржан уз поштовање свих епидемиолошких мјера. Испиту је приступило 90 ученика IV разреда.

WhatsApp

Mинистaрствo прoсвjeтe, нaукe, културe и спoртa дoниjeлo je oдлуку o oдлaгaњу пoлaгaњa мaтурскoг и стручнoг испитa:

  • 24. aприл 2021. гoдинe – Црнoгoрски-српски, бoсaнски и хрвaтски jeзик и књижeвнoст и Aлбaнски jeзик и књижeвнoст,
  • 8. мaj 2021. гoдинe – Испит из првoг стрaнoг jeзикa,
  • 19. мaj 2021. гoдинe – Maтeмaтикa,
  • 9. jун 2021. гoдинe – Испит из нaстaвнoг прeдмeтa пo избoру учeникa

Издaвaњe диплoмe o мaтурскoм и стручнoм испиту, oбaвићe сe нajкaсниje дo 21. jунa 2021.гoдинe.

WhatsApp