Матурски испит

Матурски испит - 2022. године

У понедјељак, 20. јуна, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је верификован појединачни успјех ученика на матурском испиту. Сви кандидати са успјехом су завршили матурски испит.

WhatsApp

Данас су матуранти полагали Предмет од значаја. Социологију је полагало 14 ученика, Историју десет, Психологију и Информатику девет, седам ученика је полагало Хемију, а по два ученика су полагала Филозофију, Географију, Ликовну умјетност и Руски језик као II страни језик. Сви испити су почели у 11:00, а у зависности од предмета завршени су у 12:30, 12:40, 13:00, 13:30 и 14:00.

WhatsApp

У четвртак, 19. маја 2022. године, одржан је матурски испит из Математике. Испиту су приступили сви пријављени кандидати (51) и све је протекло у најбољем реду. Редовна настава за ученике првог, другог и трећег разреда одржана је у другој смјени. 

WhatsApp

У суботу, 14. маја 2022. године, одржан је матурски испит из Енглеског језика. Испиту су приступили сви пријављени кандидати (62) и све је протекло у најбољем реду. 

WhatsApp

У суботу, 9. априла 2022. године, одржан је матурски испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности. Испиту је приступило свих 85 матураната и све је протекло у најбољем реду. 

WhatsApp

Субота, 9. април 2022. године – испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности/Албанског језика и књижевности

Субота, 14. мај 2022. године – испит из Страног језика

Четвртак, 19. мај 2022. године – испит из Математике; Анализа са алгебром

Сриједа, 8. јун 2022. године – испит из Предмета од значаја/Стручна теорија

Сви испити почињу у 11 часова!

Издавање диплома о матурском и стручном испиту обавиће се најкасније до 20. јуна 2022. године.

За ученике којима ДМК одобри накнадни рок термини су:

Уторак, 14. јун 2022. године – испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности/Албанског језика и књижевности

Сриједа, 15. јун 2022. године – испит из Страног језика

Четвртак, 16. јун 2022. године – испит из Математике; Анализа са алгебром

Петак, 17. јун 2022. године – испит из Предмета од значаја/Стручна теорија

Срећно!

WhatsApp

Матурски испит - 2021. године

Матурски испит из енглеског језика одржан је 08.05.2021. године.
Испит је полагало 77 ученика, од тога 2 ванредна.

WhatsApp

Матурски испит из Црногорског – српског – босанског – хрватског језика и књижевности одржан је 24.04.2021. године. Матурски испит је одржан уз поштовање свих епидемиолошких мјера. Испиту је приступило 90 ученика IV разреда.

WhatsApp

Mинистaрствo прoсвjeтe, нaукe, културe и спoртa дoниjeлo je oдлуку o oдлaгaњу пoлaгaњa мaтурскoг и стручнoг испитa:

  • 24. aприл 2021. гoдинe – Црнoгoрски-српски, бoсaнски и хрвaтски jeзик и књижeвнoст и Aлбaнски jeзик и књижeвнoст,
  • 8. мaj 2021. гoдинe – Испит из првoг стрaнoг jeзикa,
  • 19. мaj 2021. гoдинe – Maтeмaтикa,
  • 9. jун 2021. гoдинe – Испит из нaстaвнoг прeдмeтa пo избoру учeникa

Издaвaњe диплoмe o мaтурскoм и стручнoм испиту, oбaвићe сe нajкaсниje дo 21. jунa 2021.гoдинe.

WhatsApp