Шк. 1901/02 - 1936/37 Шк. 1937/38 - 1965/66 Шк. 1966/67 - 1976/77 Шк. 1977/78 - 1981/82
Шк. 1982/83 - 1985/86 Шк. 1986/87 - 1991/92 Шк. 1992/93 - 2000/01 Шк. 2001/02 - 2008/09
Шк. 2009/10 - 2014/15      

<<  Повратак на www.gimnazijapv.com

       ПРВИ УЧЕНИЦИ ПЉЕВАЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

 

                           ШКОЛСКА 1901/02.

 

 

1. Ана Шиљак

36. Мика Јовашевић

2. Анђа Кујунџић

37. Милева Госпић

3. Александар Ђенисијевић

38. Миле Полексић

4. Аница Веселинонић

39. Милка Обућина

5. Арсо Џуверовић

40. Миливоје Полексић

6. Божидар Марковић

41. Милорад Поповић

7. Бошко Потпарић

42. Милија Вуковић

8. Богдан Церовић

43. Милан Минић

9. Василије Жугић

44. Милика Кнежевић

10. Владе Веселиновић

45. Михаило Радичевић

11. Владе Обућина

46. Мико Цвијовић

12. Влатко Живковић

47. Никола Видић

13. Војислав Живковић

48. Нићифор Лисичић

14. Владе Турубатоиић

49. Нешо Јоксимовић

15. Душан Радичевић

50. Обрад Ирић

16. Ђоле Пејатовић

51. Радован Делић

17. Ђорђе Живковић

52. Радуле Јауковић

18. Илија Живковић

53. Ристо Марјановић

19. Јеленка Бајић

54. Радојица Церовић

20. Јован Грујичић

55. Петар Кнежевић

21. Јоко Пејовић

56. Петар Хаци-Петровић

22. Јефимија Самариић

57. Перо Петровић

23. Јован Јанићијевић

58. Саво Обрадовић

24. Јеленка Безаревић

59. Станко Обрадовић

25. Лазар Лончаревић

60. Стеван Балшић

26. Лена Бајић

61. Стојан Ђурковић

27. Лазар Богићевић

62. Стака Тошић

28. Љубомир Полексић

63. Тана Бидић

29. Магда Бајић

64. Тодор Бајић

30. Магда Џуверовић

65. Томо Бојовић

31. Милан Бајић

66. Томо Вукотић

32. Михаило Бајић

67. Христина Вукојичић

33. Михаило Богићевић

68. Христина Јанићијевић

34. Милан Џабасановић

69. Фима Радичевић

35. Миле Перуничић

70. Фима Самарџић

 

ПРВИ ПОЛУМАТУРАНТИ

 

                          ШКОЛСКA  1904/05.

 

1. Александар Ђенисијевић

2. Арсо Џуверовић

3. Бошко Марковић

4. Бошко Потпарић

5. Владе Веселиновић

6. Владе Обућина

7. Василије Жугић

8. Душан Радичевић

9. Јеленка Безаревић

10. Јанићије Јанићијевић

11. Јован Јанићијевић

12. Лена Бајић

13. Лазар Богићевић

14. Љубо Полексић

15. Милан Бајић

16. Михаило Богићевић

17. Михаило Бајић

18. Милева Госпић

19. Милика Кнежевић

20. Милан Минић

21. Миле Перуничић

22. Митар Пантовић

23. Магда Џуверовић

24. Нићифор Лисичић

25. Петар Кнежевић

26. Радован Делић

27. Ристо Марјановић

28. Стефанија Бајић

29. Стојан Ћурковић

30. Станко Обрадовић

31. Стака Тошић

32. Тана Видић

33. Томо Вукотић

34. Христина Јанићијевић

                                    

35. Фима Радичевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ШКОЛСКA  1924/25.

 

1. Бајић Вијорка

2. Бајић Драгослава

3. Бајић Милка

4. Бумбић Апекса

5. Грујичић Наталија

6. Дебељевић Бранко

7. Јауковић Божо

8. Јауковић Радојица

9. Јовашевић Јован

 

10. Јовашевић Симо

11. Леовац Светозар

12. Радовић Анка

13. Радовић Љубо

14. Самарџић Илија

15. Србљановић Љубомир

16. Тошић Финка

17. Ћирковић Милена

18. Џаковић Момчило

19. Шантић Милан

 

                         ШКОЛСКА 1925/26.

 

1. Ђурашковић Михаило

2. Ђуровић

3. Леовац Светозар

4. Ненадић Богдан

5. Пејановић Марко

6. Џаковић Вукоман

 

                          ШКОЛСКА 1926/27.

 

1. Антонијевић. Војислав

2. Аранитовић Христина

3. Вукотић Љубица

7. Ушћумлић Иван

4. Грујичић Димитрије

5. Никовић Обрад

6. Селмановић Смаил

 

 

                           ШКОЛСКА 1927/28.

 

1. Аџић Батрић

2. Аџић Светозар
З. Ћулбабић Марко

4. Вукић Бранко

5. Лацмановић Вуко

6. Пејатовић Живојин

7. Станић Душан

8. Станић Милош

9. Томић Никола

10. Церовић Никола

 

                           ШКОЛСКА 1928/29.

 

1. Анђелић Лакић

2. Бајић Гордислава

3. Бајровић Сабит

4. Грујичић Добринка

5. Ђенисијевић Мирослава

6. Јакић Блажо

7. Јевђевић Марко

8. Јелисавчић Илија

9. Кнежевић Вук

10. Крстајић Видоје

11. Миличић Љубо

12. Нешковић Велизар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Остојић Радуле

14. Сератлић Миливоје

14. Папић Мирко

19. Станић Милија

15. Поповић Вукашин

20. Чулевић Илија

16. Ракочевић Петар

21. Шаревић Милета

17. Раонић Мирко

22. Шиљак Добрила

 

                         ШКОЛСКА 1929/30.

 

 

1. Аџић Илија

14. Ковијанић Димитрије

2. Благојевић Љубо

15. Лаковић Михаило

3. Бојовић Савета

16. Лековић Радојица

4. Боровић Милош

17. Меденица Душанка

5. Булатовић Тодор

18. Микић Жарко

6. Вукотић Љубомир

19. Параушић Миљан

7. Грбовић Милан

20. Радовић Милојка

8. Грујичић Милојка

21. Софтић Теуфик

9. Дебељевић Георгина

22. Сурулиз Мухамед

10. Дукић Милутин

23. Терзић Сава

11. Ђерковић Јован

24. Ушћумлић Благоје

12. Јеловац Милош

25. Џуверовић Миодраг

13. Јеремић Даница

26. Шећеркадић Хајро

                                     

27. Штава Мирослав

 

                            ШКОЛСКА 1930/31.

 

 

1. Војиновић Филип

21. Кастратовић Мићо

2. Вукићевић Михаило

22. Књегињић Стеван

3. Вукотић Даница

23. Крговић Божо

4. Голочевац Илија

24. Кршикапа Богдан

5. Губеринић Милан

25. Кувељић Вукић

6. Дедејић Благоје

26. Лучић Јулка

7. Дамјановић Малиша

27. Маловић Јосиф

8. Ђенисијевић Милева

28. Меденица Вуко

9. Жугић Ђурко

29. Меденица Даринка

10. Жугић Крсто

30. Милић Богдан

11. Жугић Милош

31. Милић Томаш

12. Зарубица Урош

32. Милинковић Мирослав

13. Зорић Милорад

33. Миловановић Даринка

14.Зечевић Роксанда

34. Минић Мирко

15. Ивезић Саво

35. Мирковић Љубомир

16. Ивезић Саво

36. Нешковић Бранимир

17. Јакић Велимир

37. Николић Радивоје

18. Јанкетић Радомир

38. Перуничић Ђорђије

19. Јелић Богдан

39. Радојевић Милан

20. Јелић Милија

40. Табаш Момчило

 

41. Обрадовић Милика

43. Раичевић Драгиша

42. Пековић Обрен

44. Ракочевић Миро

 

 45. Ћоровић Радојка

 

                          ШКОЛСКА 1931/32.

 

1. Анђелковић Стеван

19. Нишовић Бранислав

2. Баковић Добрица

20. Обрадовић Душан

3. Вељковић Милена

21. Папић Дамјан

4. Булатовић Манојло

22. Перендија Васо

5. Војиновић Матија

23. Перуничић Душан

6. Вујиновић Владимир

24. Поповић Павле

7. Грујичић Драгослава

25. Радовић Вукосав

8. Делић Михаило

26. Радовић Милинко

9. Драгутиновић Јована

27. Радуловић Миладин

10. Ђерковић Марија

28. Спасојевић Владимир

11.Јауковић Драго

29.Радовић Павић

12. Јегдић Божидар

30. Ракочевић Вујо

13. Кнежевић Вељко

31. Ћаловић Саво

14. Кнежевић Јоко

32. Чупић Душан

15. Лакићевић Милија

33. Џаковић Митар

16. Лучић Неђељко

34. Шестовић Ћиро

17. Мандић Душан

35. Бучан Реџо

18. Миковић Голуб

36. Гачевић Новица

 

                         ШКОЛСКА 1932/33.

 

1.Анђелић Васо

18. Јанкетић Милосав

2. Анђелић Крсто

19. Јеловац Јован

3. Аџић Војислав

20. Јоксимовић Илија

4. Анђелић Неђељко

21. Јоксимовић Милија

5. Аџић Љубомир

22. Кљајевић Милија

6. Ашанин Миљан

23. Кљајевић Илија

7. Бојовић Драгутин

24. Кнежевић Велимир

8. Булатовић Радош

25. Крговић Вељко

9. Влаховић Милија

26. Кргушић Радомир

10. Вукојичић Војислав

27. Кујунџић Бранко

11. Вукојичић Милоје

28. Лисичић Велимир

12. Вучинић Милорад

29. Мемишевић Нусрет

13. Грујичић Даринка

30. Минић Милојка

14. Ђенисијевић Бранислава

31. Мрдак Вуксан

15. Живковић Ковиљка

32. Муловић Хуснија

16. Живковић Миливоје

33. Обрадовић Мирко

17. Жугић Стојан

34. Обрадовић Раде

 

35. Павићевић Миодраг

50. Стојкановић Љубица

36. Пејановић Милован

51. Терзић Милорад

37. Пековић Панто

52. Томић Данило

38. Перуничић Ђорђије

53. Филиповић Василије

39. Перуничић Радоман

54. Чакуљевић Нада

40. Петровић Момчило

55. Чворовић Милош

41. Пејановић Цветко

56. Чепић Бошко

42. Потпарић Светислав

57. Чуровић Мићун

43. Пушоња Драгутин

58. Џуверовић Вијорка

44.Радевић Никола

59. Шестовић Блажо

45. Ракочевић Бајо

60. Шиљак Радмила

46. Радосављевић Љубо

61. Шћепановић Војин

47. Ракочевић Новица

62. Шћепановић Јован

48. Савић Радоман

63. Кнежевић Вера

49. Срдановић Крсто

64. Пушеља Стево

                                                             

65. Гачевић Перко

 

                         ШКОЛСКА 1933/34.

 

 

1. Андрић Михаило

26. Мрдак Митар

2. Блечић Вилотије

27. Лојо Енвер

3. Бојовић Војин

28. Лојовић Исмет

4. Бошковић Милева

29. Лакетић Новак

5. Бујишић Слободан

30. Лисичић Милева

6. Вуковић Анђелко

31. Никачевић Душан

7. Вуковић Милован

32. Николић Гаврило

8. Вуковић Петар

33. Новаковић Наталија

9. Вукојичић Ђорђије

34. Остојић Радомир

10. Гиљен Никола

35. Пејатовић Мирко

11. Гогић Миланко

36. Радосављевић Блажо

12. Грујичић Миливоје

37. Радовић Милован

13. Драгомановић Мира

38. Радовић Милош

14. Жугић Милош

39. Ракочевић Јагош

15.Зековић Гавро

40. Рутовић Бошко

16. Зуковић Радоман

41. Селмановић Мустафа

17. Ивановић Богић

42. Томић Вукола

18. Јауковић Мићун

43. Ћетковић Драгиша

19. Јелић Милован

44. Церовић Бранко

20. Јовановић Владо

45. Чаушевић Мустафа

21. Кнежевић Живан

46. Шаулић Гојко

22. Ковачевић Новица

47. Шоловић Момчило

23. Мршић Шефкет

48. Шибалић Мијушко

24. Милић Душан

49. Шуковић Вучина

25. Маринковић Верослава

50. Шћепановић Милорад

                                                          

51. Мандић Миљан

 

                             ШКОЛСКА  1934/35.

 

 

1. Ђенисијевић Ксенија

12. Пејановић Анђелија

2. Зарубица Лука

13. Пековић Влатко

3. Јоксимовић Бранко

14. Поповић Војин

4. Јоксимовић Нешо

15. Ружић Јован

5. Камберовић Љубица

16. Станић Ђорђе

6. Кнежевић Владимир

17. Станић Илија

7. Криваћевић Миладин

18. Струњаш Војин

8. Леовац Љубомир

19. Томашевић Радош

9. Муминагић Ибрахим

20. Томић Јован

10. Ненадић Душан

21. Ћетковић Рајко

11. Параушић Блажо

22. Чатиповић Феодор

 

                          ШКОЛСКА  1935/36.

 

 

1. Брашанац Јован

11. Папић Јелена

2. Вукојичић Јован

12. Павловић Петар

3. Голубовић Урош

13. Поповић Ратомир

4. Дамјановић Владимир

14.Раичевић Косара

5. Жугић Милева

15. Сератлић Јагош

6. Лопушина Радисав

16. Терзић Спасоје

7. Љуца Ханефија

17. Церовић Данило

8. Маловић Божина

18. Церовић Јован

9. Ножић Ахмет

19. Џаковић Блажо

10. Обрадовић Радојко

20. Шестовић Јован

21. Церовић Десанка

 

                          ШКОЛСКА 1936/37.

 

 

1. Булић Душан

14. Меденица Љубомир

2. Васиљевић Јован

15. Мирковић Бајо

3. Дрнада Шућрија

16. Мирковић Владо

4. Живковић Миљана

17. Обрадовић Марко

5. Заимовић Ибрахим

18. Поровић Алија

6. Зејнеловић Хакија

19.Радовић Владислав

7. Јакић Радоман

20. Радончић Салих

8. Јовић Милија

21. Сератлић Милован

9. Јоковић Ђоко

22. Срдановић Лазар

10. Караџић Војин

23. Хасанагић Хилмија

11. Кнежевић Велимир

24. Церовић Комнен

12. Кнежевић Данило

25. Чабаркапа Милан

13. Кучевић Муниб

26. Шиљак Станислава