Сједница Савјета родитеља одржана је у сриједу, 8. фебруара 2023. године у 18 h

Дневни ред Разматрање извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта Информације о реализацији ваннаставних активности Информације о

Read more

Друга редовна сједница одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа

На крају првог класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа. На сједницама одјељењских вијећа утврђивани

Read more

Конститутивне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа

У сриједу, 5. октобра 2022. године, одржане су конститутивне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа. На сједницама одјељењских вијећа,

Read more