Сједница Наставничког вијећа – верификација успјеха на матурском испиту

У понедјељак, 20. јуна, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је верификован појединачни успјех ученика на матурском испиту. Сви

Read more

Сједнице одјељењских вијећа првог, другог и трећег разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода, за одјељења првог, другог и трећег разреда одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница

Read more

Сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода одржане су сједнице одјељењских вијећа четвртог разреда и сједница Наставничког вијећа. На сједницама одјељењских вијећа

Read more

Одржан матурски испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности

У суботу, 9. априла 2022. године, одржан је матурски испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности. Испиту је приступило

Read more

Распоред полагања матурских/стручних испита у јунском испитном року школске 2021/2022. године

Субота, 9. април 2022. године – испит из Црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности/Албанског језика и књижевности Субота, 14. мај

Read more