UPUTSTVO ZA IZRADU TESTA:

 

CILJ TESTA: Cilj testa je da maturanti još jednom provjere i dopune svoje znanje iz matematike prije polaganja pravog maturskog ispita. Test mogu polagati i svi koji žele da provjere svoje znanje iz srednjoškolske matematike.

KAKO POLAGATI TEST: Test se sastoji iz 20 pitanja. Svako pitanje vrijedi 5 poena, znači ukupan broj poena je 100. Test je vremenski ograničen i radi se 2 sata (120 min). U gornjem desnom uglu testa možete pogledati koliko vam je još ostalo vremena na raspolaganju za izradu testa. Kada završite test treba da kliknete na dugme (Kraj testa) koje se nalazi na dnu testa. Tada se podaci obrađuju i prikazuje se broj poena koji ste osvojili, ocjena koju ste dobili, uputstvo za dalji rad a možete pogledati i gdje ste griješili na testu kao i tačne odgovore. Ukoliko vam vrijeme istekne prije nego što završite test, izrada testa se završava, dobićete poruku (vrijeme je isteklo). Kliknite na OK i podaci koje ste do tada unijeli se obrađuju, kao da ste kliknuli dugme (Kraj testa).

Pitanja (zadaci) su koncipirani tako da se na njih može odgovoriti na jedan od sledeća tri načina:

1. Ako ispred svakog ponuđenog odgovora stoji . Potrebno je mišem čekirati (označiti) tačan odgovor. Od više
    ponuđenih odgovora možete čekirati samo jedan odgovor.
2. Ako ispred svakog ponuđenog odgovora stoji . Ovde treba čekirati svaki tačan odgovor. Znači tačnih odgovora
    može biti jedan ili više sve zavisi od pitanja i odgovora. Da biste tačno odgovorili na ovakvu vrstu pitanja morate čekirati
    sve tačne odgovore u suprotnom dobijate 0 poena.
3. Pitanja (zadaci) koji od vas traže da u prazno polje putem tastature unesete tačnu vrijednost.

Prije početka morate pripremiti papir i olovku, jer da bi ste tačno odgovorili na zadatak morate ga prvo tačno riješiti na papiru pa onda odgovoriti na testu. Na testu se prihvataju samo konačna tačna rešenja.

Ako vam je jasno ovo uputstvo za izradu testa i ako želite da počnete rešavanje testa kliknite na  Pokreni test .

test sastavio: prof. Igor Purić

 

Pokreni test