Сједница Наставничког вијећа – верификација успјеха на матурском испиту

У понедјељак, 20. јуна, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је верификован појединачни успјех ученика на матурском испиту. Сви кандидати са успјехом су завршили матурски испит.