Obavještenje o odlaganju polaganja maturskog ispita

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je odluku o odlaganju polaganja maturskog i stručnog ispita:

  • 24. april 2021. godine – Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost i Albanski jezik i književnost,
  • 8. maj 2021. godine – Ispit iz prvog stranog jezika,
  • 19. maj 2021. godine – Matematika,
  • 9. jun 2021. godine – Ispit iz nastavnog predmeta po izboru učenika

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu, obaviće se najkasnije do 21. juna 2021.godine.