Нови смјерови у Гимназији

Свршени полуматуранти ће од сада имати богатији избор приликом уписа у Гимназију.

Имајући у виду њихове жеље, поред опште гимназије, понудили смо нове смјерове: филолошку гимназију, математичку гимназију и спортско одјељење опште гимназије. 

Образовни програм за општи смјер гимназије

Образовни програм за специјалистичко одјељење филолошке гимназије

Образовни програм за специјалистичко одјељење математичке гимназије