Листа обавезних изборних предмета

ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

 

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ РАЗРЕД (ТРИ ЧАСА СЕДМИЧНО) 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

2

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

2

РУСКИ ЈЕЗИК

2

ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

1

МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ

1

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1

БИОДИВЕРЗИТЕТ

1

ХЕМИЈА И ЖИВОТ

1

УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

1

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1

ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 1

1

 

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД (ТРИ ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

2

ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

1

МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ

2

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2

УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

1

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХЕМИЈИ

1

БИОДИВЕРЗИТЕТ

1

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

2

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА

2

ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 1

1

 

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД (ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО)

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ОПШТА ЛИНГВИСТИКА

2

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ

2

ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2

МАТЕМАТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ У ФИЗИЦИ

2

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2

УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

2

СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ

2

ЛОГИКА

2

ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ

2

БИОДИВЕРЗИТЕТ

2

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1

РАЧУНАРСКЕ И ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

2

ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 2

1

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ

2

 

ШКОЛСКА ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО) 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ЦРНЕ ГОРЕ

2

ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ФИЗИКЕ

1

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2

УМЈЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

2

СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ

2

ЕТИКА

2

АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

3

ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ

2

БИОХЕМИЈА

1

ХУМАНА ГЕНЕТИКА

1

СИНТАКСА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА

2

ЛОГИКА

2

БИОДИВЕРЗИТЕТ

2

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

2

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1

ИСТОРИЈА РЕЛИГИЈЕ 2

1

 

Нaпoмeнa: Шкoлску листу oбaвeзних избoрних прeдмeтa припрeмили су прeдсjeдници aктивa у сaрaдњи сa дирeктoрицoм.

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ САДРЖАЈИ

У школској 2023/2024. години ученицима је понуђено 17 обавезних изборних садржаја, од којих је било потребно да одаберу најмање један, али не више од два.

БРОЈ НАЗИВ РУКОВОДИЛАЦ/РУКОВОДИОЦИ
1. Биолошка секција Весна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
2. Еколошка секција Весна Кастратовић, Тања Драгашевић, Снежана Вуковић
3. Драмско-рецитаторска секција Нада Рондовић
4. Литерарна секција Мср Јелена Бајић
5. Занимљива математика Маја Вучинић Драгашевић, Мирјана Деспотовић
6. Млади предузетници Адиса Малагић
7. Информатика Мирка Попадић, Љиљана Раневски
8. Школска спортска секција Данко Деспотовић, мср Горан Марјановић
9. Планинарско-извиђачка секција Мр Асим Кухиња
10. Дебатни клуб Бисера Булут, Маида Делић
11. Историјска секција Мр Љиљана Бајчетић, Витомир Кнежевић
12. Ликовна секција Жаклина Мрдовић
13. Млади физичари Љубисав Боричић
14. Млади хемичари Елвира Храстовина
15. Секција страних језика Невена Томић, Сања Голубовић (енглески), Наташа Цмиљанић (руски), Адела Дркић, Ивана Клачар (француски)
16. Школска музичка група Жаклина Мрдовић
17. Волонтерски клуб Адиса Малагић