Пријава за Матурски испит ученика IV разреда вршиће се у периоду од 10. до 20. фебруара

Пријава за Матурски испит ученика IV разреда вршиће се у периоду од 10. до 20. фебруара.

Ученици Гимназије полажу три предмета екстерно:

  1. Црногорски- српски, босански и хрватски језик и књижевност
  2. Математика или I страни језик
  3. Предмет од значаја који испуњава матурски стандард.

Датуми одржавања испита прописани су Школским календаром за школску 2022/2023.