Распоред звоњења

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ  
РЕДНИ БРОЈ ЧАСА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА
1. 07.30 – 08.15
2. 08.20 – 09.05
ВЕЛИКИ ОДМОР 09.05 – 09.30
3. 09.35 – 10.20
4. 10.25 – 11.10
МАЛИ ОДМОР 11.10 – 11.20
5. 11.25 – 12.10
6. 12.15 – 13.00
7. 13.05 – 13.50