КОНТАКТ

Гимназија „Танасије Пејатовић“ Пљевља

Ул. Тршова 27

84210 Пљевља

тел. 052/356-028
тел. 052/301-308

Е-маил: skola@gim-pv.edu.me

Контакт форма