У четвртак, 6. априла 2023. године у 14h, одржана је сједница Школског одбора

У четвртак, 6. априла 2023. године у 14h, одржана је сједница Школског одбора

Дневни ред

  1. Усвајање Записника са претходне сједнице
  2. Разматрање успјеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
  3. Изјашњавање чланова о предсједнику Школског одбора
  4. Усвајање измјена Пословника о раду Школског одбора
  5. Информације о организацији Матурског испита
  6. Текућа питања