Предавање о репродуктивном здрављу

Др Нада Чоловић, специјалиста гинекологије и чланица Савјета родитеља, одржала је у четвртак, 6. априла 2023. године, предавање на тему ,,Репродуктивно здравље“, у склопу активности усмјерених ка већем укључивању родитеља у живот школе.

Ова тематска цјелина пружа основна знања о психосексуалном развоју човјека, биолошком сазријевању, предусловима за одговорно полно понашање, мјерама превенције, обољењима која се преносе полним путем, методама заштите од нежељене трудноће и друго.

Школа је мјесто гдје се може и гдје треба говорити о овој теми и на тај начин отклонити заблуде, бриге, стид, одговорити на питања и разријешити недоумице.

Подстичући разговор и истичући чињенице, може се утицати на понашање, односно избјегавање ризичних облика понашања. То је један од најважнијих облика едукације.

Млади на овај начин усвајају  ставове о потреби одговорног понашања као основног предуслова репродуктивног здравља.

Предавање је иницирао и организовао Тим за обезбјеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, који чине професорице Сања Голубовић, Мирка Попадић, Тања Драгашевић и Адиса Малагић и педагошкиња Ивана Вукашиновић.