Сједница Наставничког вијећа одржана је у петак, 31. марта 2023. г.

Сједница Наставничког вијећа одржана је у петак, 31. марта 2023. г. 

Дневни ред

  1. Читање Записника са претходне сједнице
  2. Похвале, награде и изрицање васпитних мјера
  3. Резултати са Државног такмичења 2023. г.
  4. Формирање Испитног одбора и информисање о активностима у вези са Матурском испитом
  5. Текућа питања