Сједнице на крају другог класификационог периода

На крају другог класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама одјељењских вијећа утврђивани су и анализирани успјех и владање ученика.

На сједници Наставничког вијећа разматрани су предлози за похвале, награде и васпитне мјере.

Професорица Мунира Дешевић отишла је у заслужену пензију. Одјељењско старјешинство у одјељењу III3 преузео је професор Љубисав Боричић.