Семинар Европског центра за модерне језике

Професорица Сања Голубовић присуствовала је онлајн семинару на тему Израда валидних језичких тестова у складу са Заједничким европским оквиром за језике (допуњено издање) 16, 17. и 18. новембра 2021. године, у организацији Испитног центра, Завода за школство и Европског центра за модерне језике из Граца.

Семинар представља једну од активности Заједничког програма Европске уније и Савјета Европе, односно Европског центра за модерне језике из Граца и Европске комисије, у области иновативних методологија и оцјењивања у настави страних језика.

Циљ обуке је био да се учесници упознају са допуњеним издањем Заједничког европског оквира за живе језике и његовом примјеном у настави језика и оцјењивању, као и да добију практичне савјете у вези са конструкцијом задатака за рецептивне и продуктивне језичке вјештине на матурском испиту, у складу са Заједничким европским оквиром, али и предметним програмима.

Предавачи на семинару су били експерти Европског центра за модерне језике Јосе Ноијонс (José Noijons) и Јана Берешова (Jana Bérešová).