Родитељски састанци

Родитељски састанци су одржани 13. септембра и то, за први и трећи разред у 18 часова и за други и четврти разред у 19 часова. Одјељењске старјешине су упознале родитеље са организацијом образовно-васпитног  рада у школској 2022/2023. години.

На састанцима су изабрани чланови Савјета родитеља у одјељењима првог разреда. У одјељењима трећег и четвртог разреда родитељи су информисани о начину реализације ђачке екскурзије.

Родитељи ученика четвртог разреда су информисани о датумима и начину полагања матурског испита.