Сједница Савјета родитеља одржана је у сриједу, 8. фебруара 2023. године у 18 h

Дневни ред

  1. Разматрање извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта
  2. Информације о реализацији ваннаставних активности
  3. Информације о Матурском испиту
  4. Анализа подршке и услова за рад које школа пружа ученицима и разматрање модалитета њиховог побољшања