Одржане сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа

На крају четвртог класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама одјељењских вијећа утврђивани су и анализирани успјех и владање ученика.

На сједници Наставничког вијећа разматрани су предлози за похвале, награде и васпитне мјере.