Наставничко вијеће одржало шесту редовну сједницу

Шеста редовна сједница Наставничког вијећа одржана је у четвртак, 25. јануара 2024. године, са почетком у 13 часова.
На почетку, чланови Наставничког вијећа усвојили су Записник са претходне сједнице.
Шеста редовна сједница била је посвећена анализи успјеха и владања ученика на крају другог класификационог периода, резултатима школског такмичења у знању и текућим припремама за државно такмичење.
Такође, разматран је Предлог плана уписа ученика у први разред, а предсједници актива поднијели су редовне извјештаје о активностима у првом полугодишту.
Предмет дискусије биле су и ажуриране информације о предстојећем матурском испиту које је члановима Наставничког вијећа предочила координаторка за реализацију матурског испита Ивана Вукашиновић.  
На сједници су одређени ментор и педагог за полагање стручног испита наставника-приправника из географије Радоја Дујовића.