Родитељски састанци након другог класификационог периода

У четвртак, 25. јануара 2024. године, одржани су редовни родитељски састанци након другог класификационог периода.
Стандардну тематику сачињавале су анализа успјеха и владања ученика на крају другог класификационог периода и предлози за побољшање успјеха ученика. Осим тога, за ученике четвртог разреда тема су биле и ажуриране информације о предстојећем матурском испиту, а за ученике другог и трећег разреда информације о екскурзији која ће се реализовати у септембру текуће године.
Одјељењске старјешине могле су, по потреби, проширити дневни ред.