Четврта сједница Школског одбора

У петак, 26. јануара 2024. године, одржана је четврта сједница Школског одбора у текућој школској години.
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице и анализирани су успјех и владање ученика на крају другог класификационог периода.
Усвојени су Годишњи обрачун за 2023. годину и План јавних набавки за 2024. годину.
На сједници је разматран и Предлог плана уписа у први разред за школску 2024/2025. годину.