Десета сједница Наставничког вијећа

У понедјељак, 29. априла 2024. године, са почетком у 13 часова, одржана је десета сједница Наставничког вијећа у текућој школској години.

На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице, дате су проширене и допуњене информације у вези са организовањем ђачке екскурзије у септембру и Тим за самоевалуацију је презентовао резултате анкетирања спроведеног у трећем класификационом периоду.