Трећа редовна сједница Ученичког парламента

Ученички парламент је у уторак, 6. фебруара 2024. године, одржао трећу редовну сједницу.
Усвојен је Записник са претходне сједнице, анализирани су успјех и владање ученика на крају другог класификационог периода и разматрана је реализација Квиза општег знања у организацији Парламента.
На сједници се дискутовало и о екскурзији која треба да се изведе током септембра, као и о информацијама у вези са предстојећим Матурским испитом.