Трећа редовна сједница Школског одбора

У уторак, 23. новембра 2021. године, одржана је трећа редовна сједница Школског одбора. На сједници су анализирани и разматрани успјех и владање ученика у првом класификационом периоду текуће наставне године, као и активности у вези са свечаним обиљежавањем Дана школе. Разматрано је такође и именовање комисије за попис основних ствари и ситног инвентара.