Трећа сједница Савјета родитеља

У сриједу, 24. новембра 2021. године, одржана је трећа редовна сједница Савјета родитеља. На сједници су разматрани Извјештај о успјеху и владању ученика на крају првог класификационог периода, као и информације о организацији и реализацији ваннаставних активности.