Сједнице одјељењских вијећа; осма сједница Наставничког вијећа

У петак, 29. марта 2024. године, по редовном распореду одржане су сједнице одјељењских вијећа, на којима су утврђивани и анализирани успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода.
 
Истог дана одржана je и осма редовна сједница Наставничког вијећа, на којој су усвојени Записник са претходне сједнице и предлози за похвале, награде и васпитне мјере.
 
Затим су разматрани резултати гимназијалаца на Државном такмичењу у знању 2024. године и информације о организовању екскурзије.
 
Такође, формиран је Испитни одбор и анализиране су информације у вези са организацијом Матурског испита.
 
Усвојени су и предлози за додјелу виших звања и Одлука о додјељивању одјељењског старјешинства професорици Јелени Бајић, након пензионисања професора Асима Кухиње.