Сједница Савјета родитеља одржана је у понедјељак, 15. маја 2023. године

Сједница Савјета родитеља одржана је у понедјељак, 15. маја 2023. године, с почетком у 18 h

Дневни ред

  1. Анализа успјеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
  2. Разматрање Листе обавезних изборних предмета
  3. Информације о реализацији матурског испита
  4. Разматрање сугестија родитеља у вези са образовним и васпитним радом школе
  5. Текућа питања