Сједница Ученичког парламента је одржана у понедјељак, 15. маја 2023

Сједница Ученичког парламента је одржана у понедјељак, 15. маја 2023. године.

Дневни ред

  1. Анализа успјеха и владања ученика на крају другог и трећег класификационог периода
  2. Разматрање предлога за побољшање образовно-васпитног процеса
  3. Анализа активности Ученичког парламента у претходном периоду
  4. Информације о реализацији матурског испита
  5. Текућа питања