Сједница Наставничког вијећа одржана је у понедјељак, 20. марта 2023. године

Сједница Наставничког вијећа одржана је у понедјељак, 20. марта 2023. године, с почетком у 13h.

Дневни ред

  1. Усвајање Записника с претходне сједнице
  2. Избор кандидата за стипендију Уједињених свјетских колеџа за школску 2023/2024. и 2024/2025. годину
  3. Усвајање Пословника о раду Наставничког вијећа
  4. Презентација анкете Тима за самоевалуацију