Сједница Наставничког вијећа одржана 30. децембра 2022.године

Дневни ред:

  1. Похвале, награде и изрицање васпитних мјера
  2. Формирање комисије за полагање разредног испита
  3. Формирање комисије за полагање ванредног испит