Сједница Наставничког вијећа

У уторак, 4. јула 2023. године, одржана је сједница Наставничког вијећа. На сједници је
разматрана подјела часова на наставнике за наредну школску годину и усвојене су
измјене у Правилнику о раду Наставничког вијећа.