Седма сједница Школског одбора

У уторак, 17. маја 2022. године, одржана је седма сједница Школског одбора. На сједници су разматрани успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода текуће наставне године, усвајање Листе обавезних изборних предмета за школску 2022/2023. годину, информације о матурском испиту и сагласност на измјену Плана јавних набавки.