Родитељски састанак – информисање и сарадња

Сарадња са родитељима обавеза је сваког одјељенског старјешине. Кроз различите формалне и неформалне облике рада, стварају се услови за квалитетан  интеракцијски процес развијања партнерских односа у којима су обје стране, родитељи и наставници, активне и одговорне. Такав однос подразумијева међусобно поштовање, прикупљање и дијељење информација, осјећаја, вјештина, договарање и заједничко учење и одлучивање. Од добре сарадње сви актери образовно-васпитног процеса  имају користи, а између школе и друштвене заједнице успоставља се чвршћа повезаност.Један од облика те сарадње су и родитељски састанци, редовни и ванредни.

У одјељењу II/1 одјељенски старјешина, Љиљана Бајчетић одржала је редовни родитељски састанак на крају трећег класификационог периода.На њему су анализирани постигнути резултати у претходном периоду.

 У циљу унапређења међусобне комуникације, едукације и креирања сарадничке климе, професорица, која је тренер Института за медије Црне Горе, за родитеље је организовала радионицу Медијске писмености . Приказана су презентације:  Врсте информативних садржаја и Типови манипулација информацијама. Кроз разговор и вјежбу, присутни су имали прилику да изразе критичке ставове према општој медијској слици, али и према себи. Кроз интересантну  практичну вјежбу освијестили су лични однос према употреби друштвених мрежа. Родитељи су изразили задовољство и интересовање да се сличне радионице одржавају на будућим састанцима.

Циљ радионице био је јачање  капацитета  у посредовању родитеља у активностима дјеце током проналажења и коришћења информација, посебно преко интернета. На овај начин додатно се осмишљавају родитељски састанци, као важан облик сарадње одјељенског старјешине и родитеља. Такође, јача  улога школе као извора информација и пријатељског окружења и за ученике и за родитеље.

Мр Љиљана Бајчетић