Посјета Истраживачкој станици Петница

Од 17. до 20. јуна, група од десет ученика наше школе, заједно са професорима Љубисавом Боричићем, Мајом Вучинић Драгашевић и Маидом Делић, боравила је у Истраживачком центру у Петници. Посјета је организована као дио каријерног усмјеравања и упознавања са савременим технологијама, истраживачким методама и практичним аспектима научних истраживања.

Ученици су имали теренски рад и присуствовали су различитим предавањима и радионицама. Обишли су лабораторије за физику, хемију и биологију, а уз пратњу тима са семинара географије, обишли су и Петничку пећину.

Током посјете одржавали су се семинари сљедећих програма за средњошколце:

Археологија (учествовале: Зара Дељковић и Марија Шубарић);

Географија (учествовао: Михаило Кнежевић);

Психологија (учествовали: Моника Стевановић, Асја Драгашевић, Лазар Томић и Сергеј Лаушевић);

Рачунарство (учествовале: Даница Пивљанин, Маја Стриковић и Емилија Марић).

Образовни модел програма археологије садржи теоретска предавања и практичне радионице, у којима учесници стичу искуства у истраживачким процесима, очувању и презентацији културних добара, као и могућностима примјене научних метода и техника из готово свих научних дисциплина. Наше ученице су добиле јасну представу о томе како изгледа пут до нових сазнања и да изучавање човјека нема научних граница.

Важан дио вјежби за нашег ученика на семинару из географије чинили су прикупљање и обрада података. Програм се фокусирао на теренско мјерење и картирање (рад са ласерским даљиномјером, компасом и картом), даљинско детектовање (снимање дроном/ЛиДАР-ом), фотограметрију, израду 3Д модела терена, као и хидролошка, климатолошка и демографска мјерења и обраду добијених података.

Семинар из психологије нуди предавања искусних истраживача из области когнитивне, клиничке, социјалне психологије, као и психологије опажања, личности и учења. Наши ученици су добили увид у однос когниције и емоција, математичку анксиозност, бихевиоралну генетику, понашање код животиња, илузије опажања даљине. Такође су били испитаници различитих група полазника, који су на тај начин извршавали своје задатке.

На семинару из рачунарства, наше ученице су се упознале са теоријским основама објектно оријентисаног програмирања, архитектуре рачунара, оперативних система, функционалног програмирања, структуре података и алгоритама дигиталне електронике, математике, рачунарске графике, машинског учења, софтверског инжењерства итд. Практичне активности употпуњавале су теоријске, али оне су и додатно обухватале вјежбе из рачунарских мрежа, графова – социјалних мрежа, рачунарске сигурности, анализе и спецификације корисничких захтјева. Уз наведено, тимски су приступале рјешавању једног већег имплементационог проблема у рачунарству.

Захваљујемо Општини Пљевља и предсједнику др Дарију Вранешу, који се одазвао молби ИО Синдиката Гимназије и покрио цјелокупне трошкове за десет ученика и три професора. Захваљујемо и Секретаријату за спорт и младе који су покрили трошкове превоза до Петнице и назад.

Асја Драгашевић, I2