Огледни час на тему ,,Парабола“

У понедјељак, 13. 2. 2023. године, професорица Мирјана Деспотовић је у одјељењу II3 одржала огледни час из математике на тему ,,Парабола“.

Часу су присуствовале директорица Бојана Грујић и педагошкиња Ивана Вукашиновић.
Ученици су распоређени  у четири групе. Свака група извлачи једну листицу на којој се налази задатак групе.
Наставник  бира три ученика из А групе и даје им папир на коме се налази тачка Т са одређеним координатама.
Када остале групе  ријеше своје задатке, излазе испред табле, излажу свој теоријски задатак и дају рјешење задатка за координате тјемена, затим им се придружује ученик из групе А са добијеним одговарајућим рјешењем.
Преостали ученици групе А помажу професору око сљедеће игре Меморије.
На табли је постављено 10 поља, гдје је скривено 5 графика и 5 особина. Потребно је да повежу график са одговарајућим особинама. Свака група има право једном да отвара два поља и тражи пара, наставља  сљедећа група и тако док се сви парови не нађу.