Одржана сједница Наставничког вијећа

У четвртак, 25. новембра 2021. године, одржана је сједница Наставничког вијећа. На сједници су анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода, активности у склопу свечаног обиљежавања Дана школе, али и ваннаставне активности у цјелини током минулог периода. Такође, разматрани су и кораци који могу допринијети побољшању успјеха ученика у даљем току наставне године.