Oдржана сједница Наставничког вијећа

На сједници је разматран Извјештај о раду Гимназије за школску 2020/2021. годину, као и Годишњи план и програм рада Гимназије за школску 2021/2022. годину. Разматрали су се и предлози Наставничког вијећа за Конкурс за додјелу стипендија за школску 2021/2022. годину.