Друга сједница Ученичког парламента

Ученички парламент је у петак, 8. децембра 2023. године, одржао другу по реду сједницу у текућој школској години.
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице, анализирани су успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода и разматран је програм свечаности поводом Дана школе.
На сједници су такође анализирани услови рада и подршка коју школа пружа ученицима и разматрани су модалитети њиховог побољшања.