Друга редовна сједница Савјета родитеља

Савјет родитеља је у уторак, 12. децембра 2023. године, са почетком у 18 часова, одржао другу по реду сједницу у текућој школској години.
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице, анализирани су успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода и разматран је програм свечаности приликом обиљежавања Дана школе.
На сједници су такође анализирани услови рада и подршка коју школа пружа ученицима и разматрани су модалитети њиховог побољшања.