Сједница Наставничког вијећа

У уторак, 15. марта 2022. године, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој је разматрано одређивање ментора кандидатима за полагање стручног испита. Такође, Тим за самоевалуацију рада школе представио је резултате спроведене анкете, анализе, закључке и препоруке.