Сједница Наставничког вијећа

У уторак, 19. априла, са почетком у 13 часова, одржана је сједница Наставничког вијећа на којој су анализирани успјех и владање ученика на крају трећег класификационог периода, разматране и изрицане васпитне мјере и утврђивана Листа обавезних изборних предмета за школску 2022/2023. годину.