Одржана сједница Наставничког вијећа

На сједници су разматране информације о почетку школске 2021/2022. године и презентована је анализа самоевалуације школе за период од 2018. до 2020. године, као и Акциони план за превазилажење недостатака уочених приликом интерне евалуације. Самоевалуацију је спровео Тим за самоевалуацију Гимназије „Танасије Пејатовић“, на иницијативу директорице Љиљане Бајчетић.