Одржана сједница Савјета родитеља

На сједници је изабран предсједник Савјета и представник за Школски одбор, а в. д. директора Бојана Грујић је упознала Савјет са организацијом образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години. За предсједника Савјета родитеља изабран је Фадил Табаковић, а за представницу Савјета у Школски одбор Јасмина Турсумовић.