„Самоевалуација у васпитно-образовним установама у Црној Гори“

В. д. директора Бојана Грујић и координаторка Тима за самоевалуацију Адела Дркић присуствовале су једнодневној радионици у Беранама на тему „Самоевалуација у васпитно-образовним установама у Црној Гори“. Радионицу је организовао Завод за школство и Центар за стручно образовање, у сарадњи са Пројектом „Интеграција кључних компетенција у образовни систем Црне Горе“.  

Општим законом о образовању и васпитању (члан 17) предвиђено је да се обезбјеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе (самоевалуација) обавља сваке године по појединачним областима, а сваке двије године у цјелини.