Гимназија добила вриједну видео-конференцијску опрему у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“

Наша школа је дио мреже од 40 пилот школа са којима Савјет Европе и Европска Унија сарађују на пројекту „Квалитетно образовање за све“, а у оквиру програма „Хоризонтална подршка за Западни Балкан и Турску“. Пројекат спроводе Одјељење Савјета Европе за образовање и Програмска канцеларија Савјета Европе у Подгорици.

Као одговор на изазове пандемије, пројектом се између осталог промовише и подржава реализовање „дигиталних демократских учионица“ у свакој од пилот школа у сврху обуке, едукације, састанака и повезивања са регионалним школама.

Осим наставника, ученика и запослених у школи, опрему могу користити и представници локалне заједнице као што су удружења родитеља, цивилни сектор и др. Свеобухватни приступ школи као водећи принцип овог пројекта има за циљ снажење демократских компетенција кроз размјену искустава са другим школама и њиховим локалним заједницама.

Ускоро ће бити испоручени и адекватни панои који су саставни дио ове опреме.