Други редовни родитељски састанак

Други редовни родитељски састанак одржан је у уторак, 9. новембра 2021. године, електронским путем. На састанку су анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода, као и ток и успјешност образовно-васпитног процеса у времену пандемије. Разматрани су и предлози за побољшање успјеха ученика.