Друга редовна сједница одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа

На крају првог класификационог периода одржане су редовне сједнице одјељењских вијећа и сједница Наставничког вијећа.

На сједницама одјељењских вијећа утврђивани су и анализирани успјех и владање ученика на крају првог класификационог периода.

На сједници Наставничког вијећа разматрани су предлози за похвале, награде и васпитне мјере на крају првог класификационог периода.