Девета сједница Наставничког вијећа

У понедјељак, 8. априла 2024. године, са почетком у 13 часова, одржана је девета по реду сједница Наставничког вијећа.
 
На сједници је усвојен Записник са претходне сједнице Наставничког вијећа, извршена је анализа успјеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода и утврђена је Листа обавезних изборних предмета за школску 2024/2025. годину.