Школски одбор

У петак, 19. септембра одржана је сједница Школског одбора.

Чланови Школског одбора су информисани  о организацији обрзовно-васпитног  рада у школској 2022/2023. години.

Усвојени су Извјештај о раду Гимназије „Танасије Пејатовић“ за школску 2021/2022. годину и Годишњи план и програм рада Гимназије „Танасије Пејтовић“ за школску 2022/2023. годину.

 Извршена је анализа успјеха ученика на крају четвртог класификационог периода,  школске године и на матурском испиту.